We are praying for the nation day and night; However, we are closed to the public because of COVID-19.

हामीरातदिनराष्ट्रकोलागिप्रार्थनागर्दैछौंतरहामी COVID-19 कोकारणलेजनतामाबन्दछ।

STAY SAFE!

Please join us on our Youtube channel for daily videos.
दैनिक भिडियोको लागि कृपया हाम्रो यूट्यूब च्यानलमा हामीलाई जोड्नुहोस्।